Szkolenie

Nauka pływania

Program nauczania obejmuje przede wszystkim adaptację wstępną do środowiska wodnego, a więc naukę podstawowych umiejętności pływackich takich jak:

 • zanurzenie twarzy, nasilonego wydechu do wody, orientacji pod powierzchnią wody (bez okularów),
 • zapoznanie z wyporem wody i zasadami pływania statycznego, zmiany pozycji ciała w wodzie
  (z poziomej do pionowej i odwrotnie),
 • naukę poślizgów na piersiach i grzbiecie z rotacją ciała we wszystkich płaszczyznach.
 • opanowanie techniki:

  - uproszczonego pływania kraulem na grzbiecie
  - uproszczonego pływania kraulem na piersiach
  - pływania stylem klasycznym
  - elementarnych skoków do wody.

Nauka pływania obejmuje wszystkie grupy wiekowe.

Zajęcia są prowadzone :

Wtorek 18.30 do 19.15; 19.15-20.00 pływalnia AWF Rogozińskiego12
Piątek 18.30 do 19.15; 19.15-20.00 pływalnia SMS Grochowska 20

Kursy nurkowania

OpenWater Diver

Kurs Open Water Diver PADI to najpopularniejszy i najbardziej uznany kurs nurkowania dla początkujących na świecie. Program tego kursu umożliwia opanowanie podstawowych umiejętności nurkowych, a po jego ukończeniu otrzymuje się uznawany i rozpoznawany na całym świecie wydany przez PADI certyfikat Open Water Diver uprawniający do samodzielnego nurkowania do głębokości 18 metrów.

Program tego kursu obejmuje 5 nurkowań basenowych, 4 nurkowania na wodach otwartych oraz zajęcia teoretyczne. Uczestnikom zapewniam cały sprzęt nurkowy (prócz sprzętu podstawowego ABC - płetw, maski i rurki oddechowej)

Wymagania:
- wiek: ukończone 12 lat; od osób poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w kursie
- własny sprzęt ABC (maska, płetwy, fajka)
- podstawowe umiejętności pływackie pozwalające na przepłynięcie 200metrów
- opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Uprawnienia
Po zakończeniu kursu możesz:
- nurkować na głębokości do 18 metrów (Junior OWD do 12m)
- rozpocząć szkolenie na kolejny stopień AOWD i uczestniczyć w kursach specjalizacjalizacyjnych PADI.

Advanced Open Water Diver


Program ten jest kontynuacją Twojego szkolenia na wodach otwartych, przy minimalnej ilości zajęć teoretycznych. Jest to stopień, który powinien posiadać każdy nurkujący!

Kurs Advanced PADI rozwija umiejętności nurkowe oraz pozwala zdobyć doświadczenie nurkowe w różnych warunkach. Po skończonym kursie otrzymuje się uznawany na całym świecie certyfikat Advanced OWD PADI będący prawdziwą przepustką do podwodnego świata. Daje on uprawnienia do nurkowania w różnych warunkach i pozwala przeżyć przygodę poznawania podwodnego świata. W trakcie tego kursu rozwijasz swoje umiejętności nurkowe i poznajesz smak specjalistycznych nurkowań, bowiem każde nurkowanie z kursu AOWD uznane jest za pierwsze nurkowanie kursu specjalistycznego.

Program kursu obejmuje dwa obowiązkowe nurkowania: nawigacyjne i głębokie oraz trzy inne nurkowania specjalistyczne z pośród następujących:
- nurkowanie z łodzi
- nurkowanie na wraku
- nurkowanie nocne
- nurkowanie wielopoziomowe
- nurkowanie w prądzie
- nurkowanie ze skuterem
- podwodna fotografia
- doskonała pływalność
- poszukiwanie i wydobywanie
- podwodny przyrodnik
- podwodne filmowanie
- nurkowanie w suchym skafandrze
- nurkowanie w górach

Potrzebną wiedzę zdobywa się czytając odpowiednie rozdziały podręcznika, oglądając film szkoleniowy oraz przez omawianie nurkowań prowadzone przez instruktora.

Wymagania:
- ukończone 15 lat (Junior AOWD 12 lat); od osób poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo
- własny sprzęt ABC (maska, płetwy, fajka)
- posiadanie certyfikatu OWD lub równoważnego
- opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Uprawnienia:
Po zakończeniu kursu możesz:
- nurkować na głębokości do 30 metrów (Junior AOWD do 21m)
- uczestniczyć we wszystkich specjalizacjach nurkowych PADI i w kursie Rescue Diver.

Kurs Rescue Diver

Kurs Rescue Diver PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy mają już pewne doświadczenie nurkowe i chcą powiększyć swoje umiejętności przewidywania, rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Uczy oceniać różne sytuacje nurkowe i pomagać sobie jak i innym, mniej doświadczonym nurkom.

Zajęcia teoretyczne:
- autoratownictwo
- stres nurkowy - rozpoznawanie i postępowanie
- sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
- procedury udzielania pierwszej pomocy
- gotowość do udzielania pierwszej pomocy
- kierowanie akcją ratunkową
- zasada działania sprzętu nurkowego
- typowe problemy ze sprzętem nurkowym oraz awarie

Zajęcia praktyczne:
Program kursu obejmuje praktyczne ćwiczenia postępowania podczas 12 różnych scenariuszy sytuacji awaryjnych i wypadków nurkowych:
- postępowanie ze zmęczonym nurkiem
- postępowanie ze spanikowanym nurkiem na powierzchni
- udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu ofiara przytomna
- postępowanie ze spanikowanym nurkiem pod wodą
- zaginięcie nurka
- wynoszenie na powierzchnię nieprzytomnego nurka
- nieprzytomny nurek na powierzchni
- wyjście z nieprzytomnym nurkiem na brzeg
- pierwsza pomoc przy urazach ciśnieniowych
- udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu - ofiara nieprzytomna
- podwodne poszukiwania - scenariusz wypadku
- wypadek nurkowy - scenariusz wypadku

Wymagania
- wiek: ukończone 15 lat (Junior 12 lat); od osób poniżej 18 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w kursie
- posiadanie licencji PADI AOWD lub równoważnej
- ważne uprawnienia pierwszej pomocy EFR lub równoważne
- opinia lekarza o dobrym stanie zdrowia

Uprawnienia
Po ukończonym kursie otrzymuje się uznawany na całym świecie wydany przez PADI certyfikat Rescue Diver potwierdzający Twoje umiejętności ratownicze i otwierając drogę w kierunku profesjonalnych stopni Divemastera i Asystenta Instruktora oraz najwyższego amatorskiego stopnia nurkowego jakim jest: Master Scuba Diver.

Kurs Divemaster

Kurs Divemastera PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy chcą wejść na ścieżkę profesjonalnych stopni nurkowych. Stopień ten umożliwia podjęcie pracy certyfikowanego asystenta oraz przewodnika podwodnego w centrach i ośrodkach nurkowych na całym świecie. Otwiera również drogę do stopni instruktorskich PADI i umożliwia zostanie profesjonalnym instruktorem.
Kończąc ten kurs nie tylko zapoznasz się z najnowszymi standardami szkoleniowymi, ale również zapoznasz się z pracą i standardami działania licencjonowanego Centrum Nurkowego PADI.

Program kursu obejmuje praktyczne umiejętności prowadzenia grup nurkowych, asystowania instruktorowi podczas szkolenia, oraz organizowania programów prowadzonych przez Divemastera. Kurs obejmuje również serię wykładów obejmujących teorię nurkowania, planowanie i organizowanie nurkowań oraz asystowanie przy kursach.

 

F.P.H.U. Do-Wody.pl - Maciej Myszkiewicz - NIP: 851-198-49-35